La gestió econòmica i financera de la Fundació Infermeria i Societat està basada en els resultats dels exercicis anteriors, els informes de les auditories i el pla de treball de l’any en curs, tenint sempre present la normativa legal vigent. En aquesta secció pots consultar els pressupostos i les liquidacions de cadascun dels exercicis de la Fundació.