La primera memòria d’activitats de la Fundació es publicarà en el primer trimestre de 2017.