La llista amb els projectes presentats a la convocatòria de les Ajudes a la Recerca Infermera 2018 que han estat admesos, els que admesos amb esmenes i els exclosos ja està disponible per a la consulta.


Els projectes admesos amb esmenes tenen ara 8 dies hàbils per tornar a presentar la documentació o informació requerida, fins el 2 de juliol.

Un cop finalitzar aquest procés, es farà pública la llista de les sol·licituds admeses per a l'avaluació, l’11 de juliol, i es durà a terme el procés d'avaluació.

Podeu consultar el cronograma complet del procés d'adjudicació de les Ajudes a la Recerca Infermera de la Fundació, dotades amb un pressupost de 40.000 euros.