La Fundació Infermeria i societat convoca les Ajudes a la Recerca Infermera 2018 amb les que vol potenciar l’augment de la qualitat i la quantitat d’estudis de recerca infermera que fonamentin les cures basades en l’evidència realitzades a les persones. Amb un pressupost total de 40.000 euros, els interessats poden presentar les seves sol·licituds del 12 al 31 de maig de 2018.

L’objectiu principal d’aquesta iniciativa és potenciar l’augment de la qualitat i la quantitat d’estudis de recerca infermera, que fonamentin les cures basades en l’evidència realitzades a les persones, donar suport econòmic per desenvolupar estudis de recerca, consolidar grups d’investigació i potenciar els investigadors principals que debuten en la recerca. 

La convocatòria, les mesures reguladores i el cronograma es poden consultar a la pàgina de projectes de la web de la fundació.

Les línies prioritàries de recerca són: la identificació, avaluació i eficàcia de les intervencions infermeres en la salut de les persones, família o comunitat (especialment en situacions de dependència, violència de gènere, desigualtats socials en salut); l’avaluació d’estratègies d’apoderament a persones en situació d’envelliment i cronicitat; Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC) en els àmbits de la docència, la pràctica clínica i la gestió infermera; l’avaluació de l’eina de la Infermera virtual en relació amb la millora del desenvolupament professional de les infermeres o la millora de l’atenció als usuaris i la promoció i educació per a la salut.

Poden presentar projectes en qualitat d’investigador/a principal aquelles infermeres d’entitats o institucions sanitàries, universitats, centres i organismes de recerca públics o privats, i organitzacions no governamentals. És imprescindible estar en situació normalitzada en relació a la quota col·legial del COIB per optar a les ajudes.

En aquesta edició s'ha posat en marxa una plataforma l'objectiu principal de la qual és facilitar a les col·legiades i col·legiats el procés de sol·licitud de l’ajuda així com la gestió de les memòries durant el temps que duri l’estudi. Tanmateix l’Investigador Principal podrà consultar i autogestionar, amb usuari i contrasenya, la situació del projecte en cada moment. En aquest sentit podeu consultar-ne el Manual d'Ús.

Per a resoldre qualsevol dubte sobre aquesta convocatòria, us podeu posar en contacte amb l’àrea de recerca mitjançant el correu recerca@infermeriaisocietat.cat