Les Ajudes a la recerca infermera 2017, amb una dotació global de 40.000 euros, s'han adjudicat a vuit projectes de recerca d'infermeres i infermers de Barcelona que han destacat entre tots els projectes presentants en aquesta edició de les ajudes de la Fundació Infermeria i societat.

Aquests projectes investiguen sobre l’eficiència de les intervencions infermeres, les competències professionals i les pràctiques infermeres en diferents àmbits.

D’aquesta manera, la Fundació Infermeria i Societat vol potenciar la continuïtat de les investigacions científiques en l’àmbit de la recerca infermera i alhora promoure l’augment de la qualitat i la quantitat d’estudis de recerca en la professió. Aquestes ajudes permeten doncs fer ressò i donar visibilitat de l’aportació de les infermeres a l’augment del coneixement científic.

 

 

 

Els projectes que rebran les ajudes són:

  • Mª Antonia Martínez Momblan, investigadora principal del projecte sota el títol de “Evaluar el uso del Moodle como herramienta de gestión y evaluación de las competencias específicas y transversales de la asignatura de prácticas clínicas del Grado en Enfermería”. PR-216/17.
  • Pilar González Gálvez, investigadora principal del projecte sota el títol de “Mejorando la Relación terapéutica en los cuidados enfermeros a través de la evidencia. Estudio multicéntrico en unidades de agudos de psiquiatria de Catalunya”. PR-218/17.
  • Encarnación López Gimeno, investigadora principal del projecte sota el títol de “Efectividad de una intervención de asesoramiento en el plan de nacimiento en mujeres gestantes”. PR-224/17.
  • Maite López Luque, investigadora principal del projecte sota el títol de “Efectivitat d'una intervenció integral estructurada per afavorir l'autocura i millorar la qualitat de vida en persones amb Malaltia Pulmonar Obstructiva Crònica (MPOC). Assaig clínic aleatori”. PR-232/17.
  • Adrian Márquez López, investigador principal del projecte sota el títol de “Desenvolupament i avaluació de l'impacte d'un llistat de verificació de seguretat adaptat a la cardiologia intervencionista”. PR-235/17.
  • Laura Montero Pons, investigadora principal del projecte sota el títol de “Avaluació qualitativa de la web sexe joves”. PR-236/17.
  • Gemma Pérez Acevedo, investigadora principal del projecte sota el títol de “Eficacia y seguridad de los ácidos grasos hiperoxigenados en la microcirculación de la púrpura fulminante en pacientes pediátricos con sepsis”. PR-242/17.
  • Cecilia Cuzco Cabellos, investigadora principal del projecte sota el títol de “Impacto de una intervención enfermera centrada en el empoderamiento del paciente crítico al alta de la unidad de cuidados intensivos”. PR-248/17.

En els darrers 10 anys s'han atogat ajudes econòmiques per a l'elaboració d'un centenar de projectes de recerca infermers. Les Ajudes a la recerca infermera, atorgades des de la Fundació Infermeria i societat des del 2016, són les mateixes que històricament s'havien concedit des del Col·legi d’Infermeres i Infermers de Barcelona.