La llista amb els projectes presentats a la convocatòria de les Ajudes a la Recerca Infermera 2017 que han estat admesos, els que admesos amb esmenes i els exclosos ja està disponible per a la consulta.

Els projectes admesos amb esmenes tenen ara 8 dies hàbils per tornar a presentar la documentació o informació requerida.

Un cop finalitzar aquest procés, es farà pública la llista de les sol·licituts admeses per a l'avaluació, el 5 de juliol, i es durà a terme el procés d'avaluació. Podeu consultar el cronograma complet del procés d'adjudicació de les Ajudes a la Recerca Infermera de la Fundació, dotades amb un pressupost de 40.000 euros.

Les línies prioritàries de recerca són: la identificació, avaluació i eficàcia de les intervencions infermeres en la salut de les persones, família o comunitat (especialment en situacions de dependència, violència de gènere, desigualtats socials en salut); l’avaluació d’estratègies d’apoderament a persones en situació d’envelliment i cronicitat; tecnologies de la Informació i la Comunicació en els àmbits de la docència, la pràctica clínica i la gestió infermera; l’avaluació de l’eina de la Infermera virtual en relació amb la millora del desenvolupament professional de les infermeres o la millora de l’atenció als usuaris i la promoció i educació per a la salut.

Aquest any, la Fundació Infermeria i societat ha endegat una nova línia d’ajudes destinades a finançar la publicació d’articles científics en accés obert en revistes indexades amb un factor d’impacte elevat. Aquesta iniciativa compta amb un pressupost total de 16.000 euros i els/les col·legiats/des interessats/es poden presentar les seves sol·licituds fins finalitzar el pressupost destinat a aquests ajuts.

Poden sol·licitar ajuts per a la publicació d’articles en revistes científiques d’accés obert en qualitat d’autor aquells professionals infermers que es trobin al corrent de la seva col·legiació en el Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de Barcelona (COIB) i estiguin vinculats a una entitat o institució sanitària, universitat i/o organismes de recerca públics o privats, així com organitzacions no governamentals.