La Fundació Infermeria i societat, el Col·legi Oficial d'Infermeres i Infemers de Barcelona (COIB) i el Banc de Sabadell han renovat el seu conveni de col·laboració. Amb aquest acord, el Banc de Sabadell fa una donació de 30.000 euros a la Fundació per a la col·laboració econòmica en els actes, publicacions i activitats que faci l'entitat durant el període de vigència del conveni.

El conveni signat recull igualment les ofertes que l'entitat bancària fa de diferents productes a les col·legiades i col·legiats i que inclouen productes financers de tipus particular: comptes amb condicions especials o línies de crèdit, com ara una línia per a estudis, cursos i màsters, amb condicions avantatjoses. S’oferiran també productes de finançament d’activitat empresarial també amb condicions especials per les col·legiades; productes d’estalvi d’inversió i serveis de Banca a Distància.