La Fundació Infermeria i societat ha convocat les Ajudes a la Recerca 2017, a la que es poden presentar sol·licituds fins el 30 de maig, i endega una nova línia d’ajudes destinades a finançar la publicació d’articles en accés obert en revistes indexades amb un factor d’impacte elevat. En aquest cas s’admetran sol·licituds fins a esgotar el pressupost destinat a aquesta línia.

Amb l’objectiu de potenciar l’augment de la qualitat i la quantitat d’estudis de recerca infermera que fonamentin les cures basades en l’evidència realitzades a les persones, la Fundació Infermeria i societat convoca un any més les seves Ajudes a la Recerca, que adjudicaran un total de 40.000 euros a diferents projectes de recerca que compleixin els requisits establerts. Els interessats poden presentar les seves sol·licituds fins el 30 de maig. 

Les línies prioritàries de recerca són: la identificació, avaluació i eficàcia de les intervencions infermeres en la salut de les persones, família o comunitat (especialment en situacions de dependència, violència de gènere, desigualtats socials en salut); l’avaluació d’estratègies d’apoderament a persones en situació d’envelliment i cronicitat; tecnologies de la Informació i la Comunicació en els àmbits de la docència, la pràctica clínica i la gestió infermera; l’avaluació de l’eina de la Infermera virtual en relació amb la millora del desenvolupament professional de les infermeres o la millora de l’atenció als usuaris i la promoció i educació per a la salut.

Poden presentar projectes en qualitat d’investigador/a principal aquelles infermeres d’entitats o institucions sanitàries, universitats, centres i organismes de recerca públics o privats, i organitzacions no governamentals. És imprescindible estar en situació normalitzada en relació a la quota col·legial del COIB per optar a les ajudes.

Aquest any, la Fundació Infermeria i societat ha endegat una nova línia d’ajudes destinades a finançar la publicació d’articles científics en accés obert en revistes indexades amb un factor d’impacte elevat. Aquesta iniciativa compta amb un pressupost total de 16.000 euros i els/les col·legiats/des interessats/es poden presentar les seves sol·licituds a partir del 12 de maig del 2017 i fins finalitzar el pressupost destinat a aquests ajuts.

Poden sol·licitar ajuts per a la publicació d’articles en revistes científiques d’accés obert en qualitat d’autor aquells professionals infermers que es trobin al corrent de la seva col·legiació en el Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de Barcelona (COIB) i estiguin vinculats a una entitat o institució sanitària, universitat i/o organismes de recerca públics o privats, així com organitzacions no governamentals.

 

Consulteu tota la documentació de les Ajudes a la Recerca 2017 i les Ajudes per a la publicació d'articles en revistes científiques d'accés obert 2017

 

Per a resoldre qualsevol dubte sobre aquesta convocatòria, us podeu posar en contacte amb l’àrea de recerca mitjançant el correu recerca@infermeriaisocietat